Európai útonA magyarság 1121 éve (896 óta)oly sok itt lakott, azóta eltűnt nép a szarmaták, alánok, gótok, kunok, longobárdok és gepidák után máig fennálló államot tudott teremteni a népek nagy temetőjében a Kárpát-medencében. Ahogy Halecki 1939 óta az Egyesült Államokban élő, már idézett lengyel történész írja:
"egyedül az idegenek között, óriási germán és szláv tömb közé beékelődve, annál inkább, mert ez a IX. század utolsó évtizedeiben ide került nép látszólag miben, sem különbözött a betelepült földművelő és egyben vándorló, nomadizáló népek köztes földművelő és ugyanakkor nagyállattenyésztő más kisebb-nagyobb alakulataiktól. Csak egyben talán, hogy képes volt, már a honfoglalás előtt létrehozni a hatalmi, s ami, akkor ezzel egyet jelentett: a katonai centralizációt, amit a honfoglaláskor a legenda szerint s vérszerződéssel megerősített. Ez a központosított hatalom volt azután képes olyan viszonyokat teremteni, melyek lehetővé tették az ország megvédését a meglehetősen széttagolt környező államok katonai erejével, s a belső széthúzó erőkkel szemben. Ez tette lehetővé azt is, hogy az 500 éves sikeres kalandozások után, melyeknek idején a magyarok nyilait rettegte Európa, a Lech mezején elszenvedett vereség felszínre hozta a változtatás szükségességét. A magyar fejedelmek Géza, majd fia Vajk (későbbi keresztény nevén: István) képesek voltak, mindenellenállást letörve a magyarságot elvezetni a római (latin) kereszténység útjára, s visszaverni minden külső hatalom támadását, majd a későbbi értelemben néppé formálták a magyarságot.S amikor 1000-ben István koronát kapott a római pápától, már a korabeli európai keresztény államok is elismerték a magyarságot maguk közé tartozónak, véglegesnek a Kárpát-medencében. Szent István erős, magát védeni tudó, sok népet egyesítő, s egységbe forraló, tartós államot alapított. Ettől kezdve része Magyarország a keresztény Európának."

Innen is elérhető aloldalak címei:


Következő - Next