A szkíta-hun-avar-magyar azonosság

SzkítiaA szkíták az iráni népek csoportjába tartozó ókori lovas nomád nép volt. Az i.e.7. századtól, amikor a valószínűleg rokon, általuk elűzött kimmerek helyére települtek a Fekete-tengertől északra a Duna és a Don közötti sztyeppe volt a szállásterületük, amit az i.e.3. században az ugyancsak rokon szarmaták foglaltak el tőlük. A Donon túl mellettük a sztyeppén a szarmaták, a Kaszpi-tengeren túl pedig a szakák, szogdok és más turáni népek éltek az ő idejükben.

A szkíta-hun-avar-magyar azonosság folytonosság

A szkíta-hun-avar-magyar azonosságnak és folytonosságnak számos bizonyítéka van.
A hun-magyar mondák utalnak erre a legjobban. A csodaszarvas mondában említett Hunor és Magor testvérekkel, de a többi monda is (Isten kardja, a Hadak útja, Emese álma) közös hun-magyar eredetre és hagyoméányokra utalénak. Az "Emese álma" mondában szereplő turul szintén közös hun-magyar jelkép, s ez a monda, arra is utal, hogy Árpád apja, Álmos, Attilától a nagy Hun Birodalom királyától származik, de más források is utalnak és emlékeznek az Árpádhoz Attilától való származásra. (Demmerth Dezső: Az Árpádok nyomában)

A Kaukázus hegységtől és a Fekete tengertől északra fekvő őshazájukban élő magyar törzsszövetség ősei a Hunok és az Avarok birodalémai keretében éltek, úgy mint később az ún. onogur-bolgár törzsszövetség vagy a Kazár Birodalom hun utód államaiban. Ez azt jelenti, hogy évszázadakon át a magyarok szerves részét alkották a Hunok és az Avarok államszervezetének, gazdasági és műveltségi életének. A hun-magyar mondák közös eredet hagyománya innen szár innen származhatott.

Számos régészeti és embertani bizonyíték van arra is, hogy a Hunok és az Avarok azonos fajú turáni népek voltak. Ezt az is alátámasztja, hogy a görög bizánci források, arra utalénak, hogy a Hunok és Avarok nyelve azonos volt. (Dr.Nagy Sándor: A magyar nép kialakulásának története).

A Kárpát-medencei régészeti és embertani feltárások bebizonyították, hogy jelentős avar népességet taléálétak a honfoglaló magyarok, amikor bejöttek a Kárpát-medencébe és hogy tulajdonképpen az avarok és a magyarok azonos népek voltak. (László Gyula: Kettős Honfoglalás). Ez azt is jelenti, hogy a Kárpát-medencei magyarság jelentős mértékben a honfoglaló magyarok és a méár előttük itt lévő avarok egybeolvadásából keletkezett. Ezekbőlé tehát azt a következtetést lehet levonni, hogy a hun-avar és avar-magyar azonosság bizonyítékai egyúttal a hun-magyar azonosságot is bizonyítják.Következő - Next